Tin tức

Trường Foods – Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

28/09/2021

Không chỉ chú trọng trong lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Huyện nhà. Trường Foods còn luôn tích cực tham gia thường xuyên các hoạt động vì cộng đồng. Tiếp nối những hành động tốt đẹp, sáng ngày 16/9/2021, tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Thị trấn Thanh Sơn. Được sự kết nối của Huyện đoàn Thanh Sơn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Chi đoàn Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods đã tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021- 2022.

    Từ khóa: